Ons onderwijsteam bestaat uit een groep enthousiaste medewerkers, die door de hele school inzetbaar zijn. Iedere groep heeft een of twee vaste leerkrachten. Onze leerkrachten hebben lesgeven als primaire taak en daarnaast nog aanvullende taken. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten.

Voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en bewegingsonderwijs zetten wij vakleerkrachten in. Voor een aantal dagdelen per week kunnen wij specialisten inzetten: intern begeleider, leescoördinator en ICT-coördinator.