Wat willen wij? Onze visie

Wij vinden het erg belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen kinderen. Door inzicht te hebben in deze verschillen kan ons onderwijs nog beter afgestemd worden op het kind.

De ambities van onze school!

Waar staan wij voor? De missie van de school

De Oetkomst is een veilige school met ruimte en aandacht voor ieder kind, waar ieder kind er mag zijn!

Dit doen we door:

Dit willen we samen met kinderen, leerkrachten en ouders bereiken.

Door het actief uitdragen van onze missie en visie, door concreet invulling te geven aan de sociale veiligheid en door continu te werken aan onze kwaliteitszorg en de sfeer op school, leveren we een bijdrage aan ‘goed’ burgerschap.