Wij doen er alles aan om het onderwijs goed in te richten. Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders/verzorgers, leerlingen of personeelsleden vragen over of problemen mee hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Iedere vraag of klacht is immers ook een advies voor de school. Een oplossing vinden is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt van iedereen inspanningen.

Tijdig aankaarten

Hebt u een vraag, probleem of klacht? Blijf er dan niet te lang mee zitten. De grootste misverstanden ontstaan als mensen zich niet duidelijk uitspreken. Het voordeel van het tijdig aankaarten van een vraag of probleem is dat de situatie niet onnodig uit de hand loopt.

Neem de tijd

Als u besloten heeft dat u zich wilt uitspreken, heeft u misschien de neiging meteen actie te ondernemen; u zou het liefst ’s ochtends voor het begin van de lessen de leerkracht aanspreken. Dit is echter niet handig. Een rustig gesprek, waarin iedereen de tijd heeft om zijn/haar standpunt toe te lichten en naar elkaar te luisteren, heeft meer kans van slagen. Maak een afspraak en neem er ruim de tijd voor.

Spreek de juiste persoon aan

U kunt uw vraag, probleem of klacht het beste bespreken met de persoon om wie het gaat. Vaak zal dat de leerkracht zijn. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u een gesprek met de directie aanvragen. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw probleem voorleggen aan een contactpersoon binnen de school of een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook kunt u terecht bij de bestuurder van Stichting Ultiem of de Landelijke Klachten Commissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe het indienen van een klacht werkt. Ook vindt u hier de contactgegevens.