obs Oetkomst

Een fijne school voor iedereen!

Obs Oetkomst is een openbare basisschool in Kolham. De Oetkomst is een veilige school met ruimte en aandacht voor ieder kind, waar ieder kind er mag zijn! Wij vinden het erg belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen kinderen.  Obs Oetkomst is gehuisvest in het nieuwe Kindcentrum Kolham in het centrum van het dorp.

Zelfstandig leren

We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig oplossingen te zoeken voor (leer) problemen en dat ze leren samen te werken. We willen daarmee bereiken dat de kinderen een actievere rol in het leerproces krijgen, met meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een grotere mate van motivatie en concentratie en meer zelfstandigheid.

Kijken naar kinderen

Wij kijken met een 3D bril naar kinderen om hun talenten maximaal tot ontwikkeling te brengen. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Begrippen als respect en acceptatie staan daarbij centraal.

Omgaan met verschillen

Open staan voor alle kinderen, ongeacht hun geloof of ras: met dit hoog in het vaandel, heten we elk kind welkom op onze school! En daarmee zetten we samen met uw kind de eerste stappen in een wereld waar gelijkheid de basis is van ieders uniek talent.

Over ons onderwijs

Op onze school heerst een rustige, ordelijke, gezellige en open sfeer. Kinderen worden voortdurend uitgenodigd om te leren. Daarbij is het essentieel dat zij zich veilig en op hun gemak voelen. Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en wordt het leren positief beïnvloed. Kinderen leren leren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Iedereen werkt aan de ontwikkeling van zijn of haar talenten. Dat doen we samen met kinderen, leerkrachten en ouders.

Werken bij

Werken op de Oetkomst betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.